Projekty

Viniční dům - Praha 7 Troja, moderní stavba s citlivým usazením do prostoru

v3
Architektonické řešení, které je nadčasové a dává smysl

Jedinečnost místa je podpořena navrženou skulpturou domu. Celý objekt je řešen jednoduchou eliptickou hmotou zasazenou do terénu tak, aby vytvářela soukromí návštěvníků, podpořila výhledy a hlavně harmonicky splynula s klidným charakterem vinice. Vše rotuje kolem vnitřní zahrady, kam postupně klesá mírně sklonitá vegetační střecha. Trychtýřovitý tvar střechy podporuje dynamiku stavby, která jde vstříc výhledům a zároveň napomáhá celkové vzdušnosti. Díky velkorysým proskleným plochám je dům zcela propojen jak s okolní vinicí, tak s vnitřní zahradou. Zároveň napomáhá dojmu levitujícího disku střechy. Obdobně i soklová část domu je řešena diskem částečně vykonzolovaným nad terénem, částečně zapuštěným do terénní konfigurace vinice. Styk s terénem je pak podpořen kamennou zdí, jež celkově dům uzemňuje.

Chcete vědět více informací o našich projektech ?