Budoucnost patří stavbám, které jsou

Ve spojení s přírodou

O nás

Působíme již 20 let v oboru

Jsme společnost zabývající se výstavbou specifických nemovitostí v rámci celé České republiky. Naším posláním je navrhovat a realizovat stavby, které jsou šetrné k životnímu prostředí a především plnohodnotně zapadají do přírodního a krajinného rázu dané lokality. Věříme, že svět v současné době potřebuje změnu a nebojíme se jít ostatním lidem příkladem i když narážíme na nepochopení naší filozofie. Naše projekty jsou nadčasové a jsme přesvědčeni o tom, že své ocenění získají v budoucnosti až na to bude společnost připravená.

Naše specializace

Věnujeme se především přenesení vize do reality

Vyhledávání vhodných pozemků

V první řadě je nejdůležitější vyhledat vyjímečný pozemek, který bude mít dle územního plánu vhodné využití. Zároveň musí splňoval naše náročné požadavky na lokalitu, soukromí a okolní přírodu.

Architektonická studie

Architektonickou studii zpracováváme pro lepší představu o budoucím stavebním záměru. Může sloužit jak jednotlivým investorům pro jejich soukromé účely, tak širšímu publiku např. u veřejných staveb. Není tedy primárně určena pro komunikaci se stavebním úřadem nebo dotčenými orgány.

Projekt

Snažíme se vytvořit projekt v koordinaci se všemi zúčastněnými stranami tak aby splňoval veškeré náležitosti pro jeho schválení.

Káždá fáze realizace projektu je nesmírně důležitá a je potřeba jí věnovat náležitou péči

Připravované projekty

Ukázka našich představ, které přenášíme do reality

Viniční dům - Praha

Jedinečnost místa je podpořena navrženou skulpturou domu. Celý objekt je řešen jednoduchou eliptickou hmotou zasazenou do terénu tak, aby vytvářela soukromí, podpořila výhledy a hlavně harmonicky splynula s klidným charakterem vinice. Vše rotuje kolem vnitřní soukromé zahrady, kam postupně klesá mírně sklonitá vegetační střecha. Trychtýřovitý tvar střechy podporuje dynamiku stavby, která jde vstříc výhledům a zároveň napomáhá celkové vzdušnosti. Díky velkorysým proskleným plochám je dům zcela propojen jak s okolní vinicí, tak s vnitřní zahradou. Zároveň napomáhá dojmu levitujícího disku střechy. Obdobně i soklová část domu je řešena diskem částečně vykonzolovaným nad terénem, částečně zapuštěným do terénní konfigurace vinice. Styk s terénem je pak podpořen kamennou zdí, jež celkově dům uzemňuje.

v4
v2
v3

Apartmánový dům - Šumava

Cílem studie byla maximální přirozenost navrhovaného domu, který na sebe nestrhává pozornost, ale souzní s hodnotným okolím stavby ve strategické poloze poblíž centra obce.
Návrh využívá archetypální tvar domu podélného půdorysu zastřešeného sedlovou střechou a pracuje s modernizací vzhledu v jeho detailech. Štítové stěny jsou vůči podzemnímu podlaží předsazené, čímž se celkový výraz odlehčuje. Z podélných stran je pak hmota narušena nikami, do kterých zabíhá dřevěný obklad. Jednoduché linie nik ve hmotě jsou změkčeny křivkou jakési nálevky, která z jihu přirozeně zdůrazňuje pozici hlavního vstupu a zároveň umožňuje zvětšení přesahů k docílení velkorysého závětří. Ze severní strany slouží zaoblení pro odkrytí výhledů z lodžie směrem k dominantě kostela.

Celkem třípodlažní apartmánový dům, byl zasazen do terénního převýšení pozemku tak, aby směrem do ulice objekt působil jako přízemní s podkrovím, přičemž podlaží umístěné níže, navazuje na výškovou úroveň zahrady, která se volně mění v poloveřejný prostor. Na veřejně přístupné části pozemku bylo umístěno dětské hřiště.

Snímek obrazovky 2023-12-15 v 13.53.32
Snímek obrazovky 2023-12-15 v 13.51.19

V současné době pokračujeme v přípravách a jednáních s úřady. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Martin Jarolímek / Managing Director

Z3N Development s.r.o.

martin.jarolimek@z3n.cz / +420 725 929 069

 

Potřebujete s něčím poradit ?